EU Projektek

Termelési kapacitás bővítése a Weinberg’93 Kft-nél

Kedvezményezett neve: Weinberg ’93 Építő Kft.
Projekt címe: Termelési kapacitás bővítése a Weinberg’93 Kft-nél
Szerződött támogatás összege: 482.744.666,- Ft
A támogatás mértéke: 49,99%
A projekt tartalma: A projektben új termelő eszköz működtetéséhez szükséges infrastrukturális és ingatlan
beruházás, valamint gyártáshoz kapcsolódó új termelő eszköz beszerzése valósul meg:
A termelő technológia megfelelő elhelyezéséhez szükséges a projekt részét képező infrastrukturális beruházás
keretében a meglévő üzemépület bővítése valósul meg északi irányban a a már meglévő épületrész hossztengelyéhez csatlakozva.
Az új épület bekapcsolásra kerül a termelés belső logisztikai rendjébe. A tervezett új épületrész 2627,2 m2 nagyságú.
Az épületben festőüzem, illetve acélmegmunkáló üzemrész kerül kiépítésre.
A két funkciót egy közös híddaru fogja kiszolgálni. A két üzemrész között nagyméretű tolókapu biztosítja az átjárást.
A termelőeszközök tekintetében beszerzésre és üzembe helyezésre kerül egy vízszintes mozgóállványos fúró-marómű, egy szemcseszóró berendezés, terítékes festő, egy kétfőtartós futódaru, egy 60 tonnás hídmérleg és két db. gravírozó berendezés.
A fejlesztés eredményeként olyan infrastrukturális és gyártási technológia fejlesztés valósul meg, amelynek révén mind a megmunkálás mind pedig felületkezelés
(szemcseszórás, festés) terén az acéltermékek spektruma bővül a piaci igényeknek megfelelően. A megmunkálás kapcsán 25 tonnánál nagyobb
elemek kezelésére is lehetőség nyílik, míg az új szemcseszóró-festő technológia révén a 30 méternél nagyobb elemek felületkezelése is megvalósítható lesz.
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2017.11.30.
A projekt azonosító száma: GINOP-1.2.1-15-2015-00582

Kapacitásbővítés a Weinberg’93 Kft-nél

Projekt címe:Kapacitásbővítés a Weinberg’93 Kft-nélSzerződött támogatás összege:32.896.890,- FtA támogatás mértéke:60%A projekt tartalma:A fejlesztés eredményeként a gyártási technológia fejlesztése valósul meg, amelynek révén új munkaműveletek megvalósításával bővül a termelési
folyamat, így a fémipari megmunkálás terén új, magasabb hozzáadott értékű termékek előállításának lehetősége teremtődik meg. Ugyancsak a
hozzáadott érték növekedéséhez járul hozzá, hogy a projekt révén a gyártási minőség is javul. Az új hegesztő berendezésekkel a fentiek szerinti
technológiai jellemzők révén javul a gyártáshatékonysága és minősége is.
A projektben új termelő eszközök beszerzése valósul meg az alábbiak szerint: 1 db lemezhengerítő gép, és 9 db EWM PHOENIX
451 PROGRESS PULS MM FDW hegesztőgép.
A fejlesztés eredményeként a termék hozzáadott értékének növekedése annak exportpiaci potenciálját is tovább javítja. Ennek megfelelően a jövőben
Nyugat- és Észak-Európa irányába szeretnénk nyitni, továbbá elsődlegesen célpiacként Ausztria és Norvégia irányába bővíteni tevékenységünket.
Eddigi eredményeink és a fejlesztés által képesek vagyunk Európa további országában is megjelenni.A projekt tervezett befejezési dátuma:2017.04.21.A projekt azonosító száma:GINOP -1.2.2-15-2015-00156

Kedvezményezett neve: Weinberg ’93 Építő Kft.

A Weinberg’93 Kft. külpiacon történő megjelenésének támogatása

Projekt címe:A Weinberg’93 Kft. külpiacon történő megjelenésének támogatásaSzerződött támogatás összege:7.737.317,- FtA támogatás mértéke:50%A projekt tartalma:

A Weinberg ‘93 Kft. nemzetközi terjeszkedést valósított meg Csehországban és Lengyelországban. Stratégiai célja volt ezeken a piacokon való nagyobb mértékű megjelenés és piacszerzés az acélszerkezet gyártás tekintetében.

A külpiaci tapasztalatokkal rendelkező vállalkozás esetében az üzleti együttműködések további bővítése, az új, elsősorban cseh- és lengyel piacokon való megjelenés stratégia célként teljesült a magas magyar hozzáadott értéket képviselő termékek külpiaci megjelenése által.

A Csehország – Pilseni, illetve Lengyel – Krosnoi árubemutatók által az építőipart képviselő cégek megismerték a Weinberg’93 Kft. -t, illetve az érdeklődő vállalkozókkal a cég üzleti kapcsolatokat, új ügyfeleket, új üzleti partnereket talált.

A piacra jutás tevékenységhez kapcsolódóan marketing anyagok készültek, illetve média megjelenések történtek, de projekt része volt a logó és kisarculat tervezés, molinó, roll-up, prezentációs brossúra, bemutatkozó kisfilmek, on-line marketing kampány, a honlap idegen nyelvű változatainak (angol-német) elkészítése is realizálódott.

A projekt tervezett befejezési dátuma:2018.05.31.A projekt azonosító száma:GINOP-1.3.1-15-2015-00049

Kedvezményezett neve: Weinberg ’93 Építő Kft.

Komplex technológiafejlesztés megvalósítása a Weinberg’93 Kft-nél

Projekt címe:Komplex technológiafejlesztés megvalósítása a Weinberg’93 Kft-nélSzerződött támogatás összege:387.454.847,- FtA támogatás mértéke:50%A projekt tartalma:A GINOP-1.2.1-16-2017-00946 azonosító számú projekt
alapvető célja a vállalkozás fémszerkezet-gyártási
kapacitásának bővítése. A fejlesztés a magas hozzáadott
értékkel rendelkező termékek előállítását célozza, a
legjelentősebb értéknövelő tényező a megmunkálható
acélszerkezeti elemek elemsúlya és mérete. A fejlesztés
központi elemét a nagy munkadarabok költség- és
erőforrás-hatékony gyártását alacsony CO2 kibocsátás
mellett lehetővé tevő technológiai költségelemek
beszerzése jelenti.
A projektben beszerzésre kerülnek a munkadarabok
különböző gyártási fázisokban történő mozgatásához
szükséges eszközök, valamint ezen munkadarabok
speciális, több oldalú összetett megmunkálását lehetővé
tévő megmunkáló központok.
A beszerzésre kerülő eszközök kiszolgálásához
kapcsolódóan a fejlesztés infrastrukturális elemeként új
manipuláló csarnok épül. A munkafolyamatok
elvégzéséhez szükséges villamos energia szükséglet egy
részét napelemes rendszer termeli meg.
A komplex gyártási folyamatok fejlődésével
elengedhetetlen a cég informatikai hátterének bővítése is,
mely a termelésirányítási és az Ipar 4.0 rendszerelemek
informatikai rendszerbe ágyazását.
A projekt eredményeként komplex és hatékony gyártási
technológia kerül bevezetésre a Weinberg’93 Kft-nél,
melynek révén bővül a megmunkálható acéltermékek
spektruma.
A kapacitásbővítés hozzájárul a szervezet
versenyképességének növeléséhez a hazai és export
piacok bővítése által. A fejlesztés alapot teremt a meglévő
munkahelyek megőrzésére és további munkahelyek
teremtésére.A projekt tervezett befejezési dátuma:2020.05.31.A projekt azonosító száma:GINOP-1.2.1-16-2017-00946

Kedvezményezett neve: Weinberg ’93 Építő Kft.

Adaptív technológiai innováció megvalósítása a Weinberg’93 Kft-nél

Kedvezményezett neve: Weinberg ’93 Építő Kft.
Projekt címe: Adaptív technológiai innováció megvalósítása a Weinberg’93 Kft-nél
Szerződött támogatás összege:  29.616.611,- Ft
A támogatás mértéke:  50 %
A projekt tartalma: A Weinberg ’93 Építő Kft. 29.616.611 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban. A projekt összköltsége 59,233 millió forint, melyből a cég termék előállítási folyamat fejlesztését, optimalizálását valósította meg.

 

A vállalkozás stratégia céljának eléréséhez elengedhetetlenül szükséges a fémszerkezet gyártás minőségének javítása ehhez pedig elengedhetetlen a gyártásközi és gyártást követő ellenőrzés minél magasabb szinten lehetővé tévő technológia adaptálása. A mérések eredményeképpen pedig a termék előállítási folyamat fejlesztése, optimalizálása.

Ezen célnak megfelelően jelen projekt keretében egyrészt hegesztőlabor technikai eszközök beszerzése valósult meg, másrészt pedig egy speciális kifejezetten nagy méretű elemek mérését lehetővé tévő technológia adaptálása történt meg. – Leica AT403 B-Probe lézer mérőgép – FORCIPOL 102 Egytárcsás csiszoló-polírozó gép 250 mm – Vickers keménységmérő KB-30 S Video A termelés minőségének javítása mellett ugyancsak kulcsfontosságú a termelés folyamatosságának biztosítása. A termelés folyamatos üzemének biztosítása céljából egy 240 kW teljesítményű áramfejlesztő eszköz (VISA F250GX Aggregátor) beszerzését valósítottuk meg.

A fejlesztésünk hozzájárult a jelenlegi munkafolyamatok, a gyártási folyamatok javításához, modernizálásához és gördülékenyebbé tételéhez, másrészt a folyamat innovációhoz is alapul szolgált. Ennek révén pedig a szerkezetgyártás folyamata gyorsabb és hatékonyabb lett, ezzel jelentős időt és költséget takarítottunk meg, nőtt a munka hatékonysága, pontossága és gyorsasága.

A projekt befejezési dátuma: 2019.08.31.
A projekt azonosító száma: GINOP-2.1.8-17-2018-03258